description

Proces zamene kontrolera

Ažurirano 3/15/2023, 5:14:19 PM

  • Pravimo rezervnu kopiju konfiguracije pod Sistem/Backup i vraćamo

  • Kontroler zamenjujemo novim, novom SD karticom

  • Pokrećemo ga, kreiramo novi projekat

  • Ažuriramo sv kontrolera

  • Ponovo učitavamo čuvanje (Vrati)

Sa novijim kontrolerom sv (2.10.14) možete preneti SD, ali pre toga je ZABRANJENO, jer nećete moći da se prijavite preko VPN-a, nećete biti dostupni na daljinu, a mobilna aplikacija neće raditi .