description

Energy Dashboard

Ažurirano 7/25/2023, 6:06:50 AM

Uvod:

Pomoću Energy Dashboard-a možemo prilagoditi energetska podešavanja vezana za kuću. Na ovoj stranici možemo konfigurisati podešavanja, koja se pojavljuju u mobilnoj aplikaciji na Energy dashboard-u.

Posle odabira ENERGY DASHBOARD-a pojavljuju se podešavanja za razne kategorije.

ed1

Solar:

Tu možemo odabrati p okom senzoru želimo da merimo proizvedenu struju.

CURRENT POWER – trenutna proizvodnja

TOTAL ENERGY – ukupna energija

ed2

Primer od senzora koje smo mi napravili:

Current Power:

ed3

Total Energy:

ed4

Grid:

U slučaju mreže:

ed5

Device watchlist:

Potrošnja ovde prikazanih uređaja će sistem automatski pratiti, novi uređaji se mogu dodati pritiskom na znak '+' pored liste za praćenje uređaja, a postojeći uređaji se mogu ukloniti pritiskom na crveni znak 'x' na levoj ivici reda.

ed6

Financial:

U ovom delu možemo podesiti limite o kojima će nas sistem obavestiti ako budu prekoračeni na dnevnom/mesečnom nivou, a možemo i da odredimo cenu 1kWh energije. Uz pomoć ovoga možemo kontrolisati potrošnju energije i na taj način smanjiti troškove.

ed7

Currency type:

Možemo odabrati valutu za računanje. Na slici se vide koje valute mogu da se odaberu.

U polje Price of 1kWh energy možemo uneti cenu, koliko 1kWh energije košta. (u datoj valuti)

U polje Daily Limitation možemo uneti koliko želimo da bude maximalna dnevna potrošnja u kWh.

U polje Monthly limitation možemo uneti koliko želimo da bude maximalna mesečna potrošnja u kWh.

ed8