description

iEast audio - Podešavanje multiroom audio sistema

Ažurirano 8/3/2023, 12:50:26 PM

Uvod: 

Zvučnici ugrađeni u naše domove više ne obavljaju samo zabavne zadatke, već ih možemo koristiti čak i kao budilnike. Zato je važno da budemo u mogućnosti da ih komotno kontrolišemo, a uz pomoć Chameleona to možemo lako, jer možemo da prikažemo pojedinačne audio uređaje u mobilnoj aplikaciji i možemo lako da upravljamo njima


Kompatibilni uređaji: 

Audio stream uređaji iEAST proizvođača su kompatibilni sa ovom funkcijom. 


Konfiguracija i upotreba: 

 • Treba da odemo na config site-u u podmeni INTEGRATION -> MULTIROOM AUDIO. 


 


 • Pojaviće se površina za podešavanje, gde možemo dodati master uređaj (centralnu upravljačku jedinicu multiroom sistema), za to treba da unesemo sledeće:


  • Name: Ime uređaja, koji mi možemo dodeliti, to će se pojaviti u aplikaciji

  • Address: IP adresa uređaja

  • Location: Lokacija master uređaja, tu će se i u aplikaciji pojaviti

  • Refresh rate: interval ažuriranja

     • Moguće i slušanje određanih radio stanica, prvi korak prema tome je dodavanje MultiRoom Audio Station URL-ja, koji će pristupiti aktuelnoj radio stanici uživo, dodavajući to će sistem biti u mogućnosti, da pušta te stanice. Sledeće podatke treba uneti:

  • Name: Ime stanice, za identifikaciju, tako će se i u aplikaciji pojaviti

  • Address: URL, preko kojeg će nam radio stanica biti dostupna 


 


 • Ako unesemo pogrešan URL, nećemo moći da ga sačuvamo. 

 • Kad smo dodali master kontroler, uređaji koji su na njega povezani će se povezati automatski. Imamo mogućnost i za manuelni unost, ali u tom slučaju će gubiti od funkcionalnosti, pošto na takav način neće svaki uređaj da dobije audio snimak.

 • Siva lista će sadržati dodate uređaje, kao i Station URL-je koje smo dodali.


 

 


 • U osnovi možemo da pustimo svaki audio fajl sa telefona / laptopa , možemo napraviti redosled puštanja, a možemo i da mešamo dodate fajlove. Imamo mogućnost i da povežemo multiroom audio sistem sa streaming servisima (npr. Spotify, Youtube), za to nam je potrebno da budemo na istoj lokalnoj mreži sa master uređajem.

Ako je povezivanje uspelo, u smislu kontrole imamo mogućnost na sledeće akcije: 

 • Sledeće: slanje sledećeg fajla po redu sistemu

 • Prethodno: slanje prethodnog fajla po redu sistemu 

 • Zaustavljanje / pokretanje: Zaustavi / pokrene fajl koji se u tom treutku pušta