description

Grafikoni

Ažurirano 7/25/2023, 10:32:40 AM

Uvod:

Preko mobilne aplikacij možemo očitati veliku količinu podataka o raznim grafikonima. Između ostalih možemo videti i dnevnu potrošnju elektičnu energiju, kao i trenutnu temperaturu i vlažnost vazduha.

Grafikoni za Heating Cooling funkcije:

U meniju AUTOMATIONS / HEATING COOLING kod svake zone ima jedan prekidač pod imenom GRAPHING u gornjem desnom uglu, koji služi za uključivanje funkcije, da se pojave grafikoni na mobilnoj aplikaciji.

Grafikoni1

Prikazani podaci: Trenutna i željena temperatura, kao i vlažnost vazduha.

Grafikoni2

Grafikoni koji prikazuju potrošnju energije:

Možemo prikazati celomesečnu potrošnju, to je ukupno do sada potrošena energija, koja monotono raste.

Možemo dobiti po do tada potrošenoj energiji kolika će nam biti potrošnja do kraja meseca. Crvena isprekidana linija prikazuje prosečnu potrošnju preko koje je već skuplja cena struje.

Pored toga imamo mogućnost da se prikaže i trenutna potrošnja.

Grafikoni3

Na Energy Dashboard-u imamo mogućnosti za podešavanje, za više informacije pogledajte uputstvo za ENERGY DASHBOARD!

Kod svakog takvog Device-a, kojem je u polju CATEGRORY odabran Energy, kao i uređaji tipa Power Meter, imamo mogućnost da uključimo grafikone, samo treba uključiti GRAPHING funkciju.

Grafikoni4

Posle uključivanja donje GRAPHING funkcije se uređaj pojavljuje u mobilnoj aplikaciji, čija podešavanja možemo nastaviti po gore navedenom.

Po ovim grafikonima možemo stalno da nadgledamo svoju potrošnju energije.

Izgled:

Kod svakog grafikona imamo mogućnost za podešavanje veličine, koji određuje veličinu u aplikaciji. To može biti 1x1 (mala), 1x2 (dvostuka), 1x4 (dugačka), 2x2 (četvrtasta), 2x4 (velika).