description

Google Home integracija

Ažurirano 8/1/2023, 10:48:58 AM

Opis:

Google Home integracija omogućava da korisnici upravljaju svojim domom preko Google usluga. Pored toga da možemo da upravljamo sa više hiljada uređaja na ovaj način, imamo mogućnost i glasovno da upravljamo dešavanjima.Za to će nam biti potreban uređaj, koji može da prima takva uputstva, kao što je Google Home Mini, preko kojeg možemo da pokrećemo i sopstvene scene. 


Osnovni način rada Google Home-a: 

Google home je automatizacija koji radi preko oblaka (Cloud-a). Google-ov cloud preuzima statuse od Chameleona, ili menja status aktora(lampe, temperature, itd.)


Vredi napraviti posebnog korisnika za tu svrhu. Npr: googlehomeintegracija@mojeime.hu i dodeliti sopstvenu lozinku. (Fiktivni korisnik) 

 

Važno: Ovo nije korisnik i lozinka za prijavu na Cloud, nego za lokalno upravljanje kontrolerom. 

 

To koristimo za povezivanje usluge sa našim kontrolerom. 


Integracioni koraci: 

Na Config Site–u u INTEGRATIONS meniju kliknemo na CONNECT TO GOOGLE HOME opciju.  

 

Posle toga treba da otvorimo Google Home aplikaciju na telefonu / tabletu, potom kliknemo na „+” ikonu u gornjem levom uglu. 


 

Kliknemo na „Set up device” , a potom odaberemo „Have something already set up?”.


A képen szöveg látható 
Automatikusan generált leírás 
 

Treba da pronađemo Chameleon Smart Home na listi, odaberemo i prijavimo se na naš kontroler. 

A képen szöveg látható 
Automatikusan generált leírás 

Svaki put kada dodajemo novi uređaj ili otklanjamo treba da ažurirami listu uređaja, to možemo uraditi klikom na  „Refresh device list” dugme. 

A képen szöveg látható 
Automatikusan generált leírás 

Integracioni koraci: 

Kao prvi korak treba da instaliramo Google Home aplikaciju i možemo dodati dom sledećim koracima: 

 

U gornjem desnom uglu možemo da podesimo novi uređaj.

 

Klikom na Set up Device se pokreće tok podešavanja. 

 

Ako želimo da dodamo novi uređaj, treba da odaberemo prvu opciju (NEW DEVICE), ako već imamo povezan uređaj, onda treba drugu opciju. 

 

Automatska pretraga će se pokrenuti, ako još nema dozvolu za pronalaženje uređaja u blizini, onda će aplikacija to da traži.

     

Obavezno treba da se povežemo na mrežu

 

Trebalo bi automatski da se poveže sa domom, kada se to desi, sledeća poruka će se pojaviti korisniku: 

 

Klikom na „YES” dugme možemo da završimo podešavanje uređaja ili dodati nove uređaje.

Posle povezivanja, Google Home Assistant nudi raznih mogućnosti za sopstvene automatizacije i upravljanje kućom.

Sam korak integracije se vrši iz aplikacije, kada iz liste odaberemo Chameleon i unesemo podatke za prijavu: